«Проект» генерального плану до 2025 р. (2009-2020)

лого - Леня космос


  • Організатори та виконавці, 2008-2020 рр.: 1) Черновецький-Кличко; 2) Броневицький-Дьомін; 3) Пламеницька-Прокопенко (ІАОП)

Зміст link-in

(1) Передмова. Інтерв'ю розробника (Броневицький) 2020-05-28

  1. Стислий опис
  2. Критика "Генплану до 2025" "Удром" В.Кличка в 2012 р.
  3. Основні положення Генплану-2025 (текст)
  4. Графічні матеріали - Генплан-2025
  5. Графічні матеріали - ІАОП в складі Генплану-2025
  6. Презентація Генплану-2025, грудень 2019
  7. Файли


(1) Передмова. Інтерв'ю розробника (Броневицький) 2020-05-28

лого - Шариков

Файли pdf

Генплан Киева 2025 - Броневицкий 2020-05-28 инт фрагм1

Генплан Киева 2025 - Броневицкий 2020-05-28 инт фрагм2

Back to Top


1. Стислий опис

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ
(вступ до проекту від розробників)

Протягом 2002-2010 років значна частина прогнозних показників розвитку міста, передбачених чинним Генеральним планом м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 р. на даний час досягнута та перевиконана, проте ряд заходів з будівництва об’єктів соціальної сфери, транспорту та вулично-дорожньої мережі, інженерного забезпечення реалізовано не було:

-    не відбулося збільшення території міста з 83,6 тис. га до 143,4 тис. га, внаслідок того, що територіальний розвиток міста не був погоджений з обласними органами місцевого самоврядування;
-    чисельність постійного населення на 01.01.2011 р. досягла 2,76 млн. осіб, фактичного – 3,1 млн. осіб, денного – 3,5 млн. осіб, що перевищило прогнози чинного Генерального плану на 2020 рік;
-    не вирішено проблеми диспропорції між розселенням та місцями прикладання праці: в економічному комплексі міста існує 1,35 млн. робочих місць,  при цьому на лівобережжі проживає 36,2 % мешканців міста, а розміщується лише 19,7 % робочих місць, на правобережжі – 63,8 % мешканців та 81,3 % робочих місць. Щоденні міграції до місць прикладання праці спричиняє наднормативне навантаження на мости, магістралі, громадський транспорт;
-    обсяги житлового фонду досягли 60 млн. кв. м, проте середня житлова забезпеченість складає лише 21,7 кв. м на 1 особу;
-    забезпеченість об'єктами соціальної сфери відстає від нормативних вимог, особливо у «спальних» масивах лівобережжя та віддалених районах правобережжя;
-    не ефективно використовуються комунально-складські та промислові території, де розміщені низько-технологічні, економічно неефективні й екологічно шкідливі виробництва;
-    в зонах охорони пам'яток ряд новобудов своїми немасштабними формами спотворюють традиційний характер середовища, позбавляють пам'ятки культурної спадщин їх історичного композиційно-архітектурного значення;
-    відбулось не прогнозоване збільшення рівня автомобілізації в м. Києві з 152,2 до 310 машин на 1000 осіб, а також транзитного автотранспорту;
-    гострою проблемою є значне відставання розвитку та перевантаженість магістральної вулично-дорожньої мережі, мостів через р. Дніпро, нестача місць паркування легкових автомобілів;
-    показник протяжності ліній метрополітену становить близько 20 км/1 млн. осіб, що майже вдвічі нижче показника найбільших міст Європи;
-    збільшилось забруднення повітряного басейну викидами автомобільного транспорту;
-    інженерне забезпечення значно відстає від житлового будівництва, зокрема вичерпано резерв електрозабезпечення та теплопостачання існуючої забудови, постійно зменшуються обсяги водоспоживання, погіршується якість води; значна частина мереж теплопостачання та водопостачання є зношеними;
-    забезпеченість зеленими насадженнями загального користування складає 14,4 кв. м/особу при нормі 20 кв. м на 1 особу;
-    значна кількість земель міста в зелених зонах була надана під індивідуальне житлове будівництво, що обмежило можливості створення компактної планувальної структури міста;
-    відмічається нестача транспортної, логістичної інфраструктури, об'єктів управління й менеджменту, фінансової сфери й банків, потужностей готельного господарства та інфраструктури туристично-екскурсійного обслуговування;
-    обсяги будівництва якісного й доступного для киян житла, житла для молодих родин і соціального житла для верств населення, які потребують соціальної підтримки не відповідають фактичним потребам.

Зазначені проблеми та фактори призвели до диспропорцій містобудівного розвитку, погіршенню умов життєдіяльності, транспортного й соціального обслуговування населення.

Положення Генерального плану міста Києва спрямовується на вирішення цих проблем.

Back to Top


2. Критика "Генплану до 2025" "Удром" В.Кличка в 2012 р.

NoComm

Удар о ГП-2025 стр1

Удар о ГП-2025 стр2

Back to Top


3. Основні положення Генплану-2025 (текст)

ГП-2025 00 Титул


Фрагмент

NoComm

ГП-2025 Осн полож - фрагм - ІАОП с1

ГП-2025 Осн полож - фрагм - ІАОП с2

ГП-2025 Осн полож - фрагм - ІАОП с3

ГП-2025 Осн полож - фрагм - ІАОП с4

ГП-2025 Осн полож - фрагм - ІАОП с5

ГП-2025 Осн полож - фрагм - ІАОП с6

Back to Top


4. Графічні матеріали - Генплан-2025, від 2020-03

ГП-2025 10 Основне креслення (2) 500

Back to Top


5. Графічні матеріали - ІАОП-2020 в складі Генплану, від 2020-03

ІАОП-2020 (фрагм) 01 Основне креслення (2) 500

Back to Top


6. Презентація Генплану-2025, грудень 2019 pdf

ГП-2025 - Презентац титул


Фрагмент презентації

NoComm

Генплан 2019 през ірагм втуп

Back to Top


7. Файли pdf


Back to Top