"Проект" історико-архітектурного опорного плану (2019-2020)

лого - FurTV


 • Головні проблеми містобудівного розвитку історичних міст України - відсутність Порядку розробки та вимог до Складу і  Змісту "Плану організації та управління територіями історичних ареалів і заповідників, як з'єднуючої ланки між Опорним та Генеральними планами населених пунктів. Що в ЮНЕСКО має назву "Історичний міський ландшафт".
 • Необхідне "Положення про історичний ареал" - відсутнє

Зміст link-in

 1. Договір та Завдання на "коригування"
 2. Про авторське право
 3. Матеріали проекту ІАОП-2020 Києва, файли
 4. Аналіз складу та змісту
 5. Висновки
 6. Рекомендації
 7. Файли

BtT Back to Top


 •   Основна відмінність нового Проекту-2020 від попереднього Проекту-2015 - "Цінна історична забудова" зникла повністю - немає ні в Переліках, ні на Кресленнях

1. Договір та Завдання

ІАОП - Дод угода с1

ІАОП - Дод угода с2

BtT Back to Top


ІАОП(Пр) Завд с1

ІАОП(Пр) Завд с2

NoComm

ІАОП(Пр) Завд с3

BtT Back to Top


2. Про авторське право

Титульний аркуш:

ІАОП(Пр) Титул

BtT Back to Top


Кабмін - Типова інструкція з діловодства, 2011 (фрагмент):

Кабмін - Інструкція (фрагм)

BtT Back to Top


Закон про Архітектурну діяльність (фрагмент):

7. Розділ  VI  Закону  України  "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) (Відомості   Верховної   Ради України,  1999 р.,  N 31, ст. 246) викласти в такій редакції:

                            "Розділ VI

       АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     Стаття 29. Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі архітектури

     Відносини, що виникають  під  час  створення  і  використання об'єктів  архітектури  як об'єктів авторського права,  регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), цим Законом та іншими законодавчими актами України.

     Об'єктами авторського  права  в  галузі  архітектури  є твори архітектури,  містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури.

     Особа (особи),  творчою працею якої (яких)  створено  об'єкти архітектури  як  об'єкти  авторського  права,  вважається  автором (співавторами) цих об'єктів.

     Співавторами не можуть бути особи, які подають автору об'єкта архітектури технічну, консультаційну чи організаційну допомогу або такі,  що  здійснюють  організацію  проектування   і   будівництва (реконструкції, реставрації,  капітального ремонту),  контроль за виконанням зазначених робіт.

     Стаття 30. Майнові права на об'єкт архітектури

     Майнові права на об'єкт  архітектури  як  об'єкт  авторського права,  створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового  договору, належать працівникові,  який створив цей об'єкт,  та юридичній або фізичній особі,  де або в якої він працює,  спільно,  якщо інше не встановлено договором.

     Майнові права на об'єкт  архітектури  як  об'єкт  авторського права,  створений за замовленням,  належать творцеві цього об'єкта або замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

     Обов'язкові умови  договорів  щодо  розпорядження   майновими правами   на   об'єкт  архітектури  як  об'єкт  авторського  права визначаються Цивільним кодексом України  ( 435-15 )  та    Законом України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ).

     Автор проекту      твору     архітектури,     містобудування, садово-паркового мистецтва  має  виключне  право   на   участь   у подальшій  його  реалізації,  якщо  інше  не  передбачено  умовами договору із замовником або юридичною чи фізичною особою,  де або в якої  він  працює,  а  також  на  внесення  змін до не завершеного будівництвом чи  збудованого  твору  архітектури,  містобудування, садово-паркового мистецтва   у  разі  зміни  його  функціонального призначення чи реконструкції.

     Використання проекту  твору  архітектури,  містобудування  чи садово-паркового  мистецтва  для  реалізації  допускається  тільки одноразово,  якщо інше не  обумовлено  договором,  згідно  з  яким створено   проект.   Повторне   використання   такого   проекту  і розробленої  на  його  основі  робочої  документації  здійснюється виключно   за   згодою   автора   з   виплатою   йому   або   його правонаступникам авторської винагороди.

     Автор об'єкта архітектури як об'єкта  авторського  права  має право   на   одержання   у  встановленому  законодавством  порядку авторської винагороди за його створення і використання.

     Стаття 31. Особисті немайнові права автора (співавторів) об'єкта архітектури

     Автору (співавторам)    об'єкта    архітектури   як   об'єкта авторського права належать  особисті  немайнові  права,  визначені Законом України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ).

     Особисті немайнові  права  на  об'єкт  архітектури  як об'єкт авторського права належать його автору (співавторам) незалежно від умов  договору (контракту) між автором та замовником або юридичною
чи фізичною особою, де або в якої він працює".

BtT Back to Top


3. Матеріали проекту ІАОП-2020 Києва, станом на: 2020-01, 2020-03 та 2021-01

ІАОП-2020 (фрагм) 01 Основне креслення =45mb (2) 500

розміщені на сайті Департаменту охорони пам'яток Києва index (http://docs1.knmc.org.ua/node/12)

Файли attach pdf


Порівняння даних про кількість пам'яток - в 1) ІАОП-2020 і 2) Мінкульті та КМДА
№ пп Категорія пам'яток дані Мінкульту та КМДА дані ІАОП
1 Ніціональні 141 349
2 Місцеві 917 1.978
3 Щойно виявлені 2.131 1.231
  Загалом: 3.521 (у т.ч. 664 поховання)  

Не вирішені дві правові колізії

 1. По-перше, 1) Законом Пам'ятками вважаються об'єкти: а) занесені до Реєстру; б) взяті на Облік до 2000 р., Порядком визначено, об'єкти, які до 2000 р. набули статусу пам'ятки) 2) Взяттям на Облік є - Занесення до Переліку щойно виявлених об'єктів та до Реєстру. Таким чином, всі об'єкти, взяті на облік до 2000 р., (у т.ч. Щойно виявлені) є за стутусом Пам'ятками (!!!).
 2. По-друге, 1) не визначен державний орган, який відповідає за ведення Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини; 2) Законом до Переліку заносить орган охорони, Порядком - Розпорядженням КМДА; 3) Не визначені Порядок ведення та форма переліку.

BtT Back to Top


4. Аналіз складу та змісту

NoComm


4.1 Склад проекту

Склад ІАОП

BtT Back to Top


4.2 Пояснювальна записка проекту. Зміст

ІАОП-2020 Поясн зап - Зміст

BtT Back to Top


лого - Найди отличия


Фрагмент :

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с1

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с2

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с3

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с4

BtT Back to Top


ДБН Б.2.2-3 2012 Іст-арх опорн план Дод - Поясн зап_с1

ДБН Б.2.2-3 2012 Іст-арх опорн план Дод - Поясн зап_с2

BtT Back to Top


Фрагмент:

ДСТУ - Зони охор Склад та зміст (фрагм) с1

ДСТУ - Зони охор Склад та зміст (фрагм) с2

BtT Back to Top


5. Висновки

лого - Напёрсточн

BtT Back to Top


6. Рекомендації

лого - Енеїда в пекл

BtT Back to Top


7. Файли attach pdf


BtT Back to Top