Детальні плани територій Києва

лого - Superjail


"Having such friends of enemies is not necessary"


Зміст link-in

(1) Передмова. Про ДПТ (визначення)

(2) Вступ. Рішення Міськради про ДПТ та Зонінг Києва, 2013 р.

  1. ДПТ 2005-2021 рр., № 1-43 затвердженні
  2. ДПТ Слухання 2018-2021 рр.
  3. Перелік затверджених ДПТ
  4. Карта-схема розташування затверджених та погоджених ДПТ

Back to Home


(1) Передмова. Про ДПТ (визначення)

Нормами Земельного кодексу України передбачено, що використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм. При цьому, до земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. Наведене свідчить про основоположну роль у здійснені землеустрою містобудівної документації, а саме детального плану території та генерального плану. Визначення даних понять міститься в ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до п.2 ст.1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», – генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

п.3 ст.1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», – детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

ст.25 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, планах зонування та детальних планах територій.

Розроблення детального плану, з врахуванням ст.10 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється на  підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, при цьому для розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Положеннями ч.1 ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції. ч.3 – На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Згідно ч.4 ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», – детальний план території (ДПТ) визначає:
1) принципи планувально-просторової організації забудови;
2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;
8) систему інженерних мереж;
9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;
10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Варто зазначити про те, що після прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» було заборонено передачу (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб  у разі відсутності Плану зонування або Детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону. Окрім цього, було заборонено зміну цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території (ст.24).

Мета детального плану полягає в уточненні у більш великому масштабі положень, відображених у генеральному плані населених пунктів та схеми планування території районів. Детальний план використовують при формуванні принципів планування організації забудови, при уточненні цільового призначення території, при виявленні й уточненні природних ресурсів, якими володіє територія, для застосування їх у різних видах діяльності.

Варто звернути увагу на те, що генеральний план включає в себе територію всього населеного пункту, а детальний план може розроблятися стосовно кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та є більш фінансово вигіднішим і менш затратним по часу, оскільки, не потребує обробки великої кількості картографічних даних. Фінансування розроблення детального плану може здійснюватися за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законом, що свідчить про можливість фінансування робіт з розроблення детального плану за рахунок зацікавлених осіб.

Затверджений детальний план дозволяє визначити вихідні дані для: 1) розробки проектів землеустрою щодо впорядкування території; 2) розробки проектів відведення земельних ділянок; 3) розробки схем прибирання території та санітарної очистки; 4) розробки проектів інженерних мереж і споруд; 5) розробки проектів транспортної інфраструктури; 6) розробки проектів будинків та споруд різного цільового призначення; 7) розробки проектів забудови районів, кварталів; 8) визначення та уточнення містобудівних умов та обмежень; проведення містобудівних розрахунків на той випадок, якщо планується вкладення інвестицій у будівництво об’єкта.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що детальний план уточнює та доповнює положення генерального плану- є більш фінансово вигіднішим і являється передумовою для передачі земельних ділянок із земель державної або комунальної власності, у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб та зміни цільового призначення таких земель.

Back to Home


(2) Вступ

ДПТ 2018 (фрагм) Схема в Киеве

Back to Home


3. Перелік затверджених ДПТ

Back to Home


4. Карта-схема розташування затверджених та погоджених ДПТ

ДПТ в Киеве - Карта-схема

Back to Home


  • Станом на 2021-04-21

КМДА - Карта ДПТ 2021-04


Back to Home