Міська програма Культурна спадщина на 2019-2021 рр.

лого - Beavis&Butt-Head

 • Характерний приклад кваліфікаційно-пройдисвітного змісту головної проблеми

Кваліфікація (від англ. Quality - якість)  — це: 1) наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; 2) рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Пройдисвіт (-а, ч., розм.) Хитра, пролазлива, спритна у своїх вчинках людина; пройда. || зневажл. Людина, здатна на ганебні, нечесні вчинки, на обман, підлість і т. ін.; шахрай

Зміст B&B

(1) Передмова

(2) Вступ

 1. Програма "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 рр."
 2. Аналіз складу та змісту Програми
 3. Звіт про виконання Програми за 1-ий квартал 2019 р.

B&B Back to Top


(1) Передмова

Статистика памяток Києва

За даними, опублікованими на сайтах Мінкультури та Департаменту культури КМДА - станом на 2018 рік, в Києві на обліку перебуває:

 1.   3.521   Об'єкта культурної спадщини. У тому числі,
 2. Пам'яток, занесених до Державного реєстру   1.142    (місцевого   961  , національного    181  ), та
 3. a) Щойно виявлених обєктів + b) Пам'яток, взятих на облік до 2000 р.    2.379  
 4. В 2015 р. проектом Історико-архітектурного опорного плану було запропоновано 415-об'єктів   для занесення  до Переліку щойновиявлених об'єктів культуронї спадщини  pdf

NoComm

лого - Абориг

B&B Back to Top


Звіт про роботу КМДА за 2018 р., фрагмент

Київ річний звіт за 2018 стор 10

B&B Back to Top


Програма "Культурна спадщина Києва, 2019-2021 рр.", В.Кличко, О.Никоряк, =247,8 млн гр 

фрагмент-1

Прогр Спадщ Києва 2019-2021 (фрагм) c1

B&B Back to Top


фрагмент-2

Прогр Спадщ Києва 2019-2021 (фрагм)

B&B Back to Top


фрагмент-3

Прогр Спадщ Києва 2019-2021 (фрагм) c3

B&B Back to Top


(2) Вступ

NoComm

лого - Абориг

 1. Згідно пункту 11 статті 6 Закону про охорону культурної спадщини, до повноважень КМДА належить "Виявлення об'єктів культурної спадщини", згідно пункту 17 "Укладення охоронних договорів", згідно пункту 5 "Встановлення режиму використання пам'яток".
 2. Згідно підпункту 2 пункту 8 Постанови Кабміну від 4 січня 2002 р № 3 Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, повинна бути розміщена інформація 22-х видів. Згідно абзацу 3 пункту 13 - "Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного органу".
 3. Згідно пункту 8 статті 79 Господарського кодексу "Комунальні унітарні підприємства. Обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація...".
 4. Згідно абзацу 2 статті 6-1 Закону про охорону культурної спадщини, "Дозволи, погодження та висновки надаються  у порядку, встановленому Кабміном" (доповнення 2010 р.). Порядку немає.

B&B Back to Top


"2-2) для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації:

 • найменування органу;
 • основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
 • структура та керівництво органу;
 • прізвища, імена та по батькові керівників;
 • місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та офіційних веб-сайтів (веб-порталів) районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій);
 • основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
 • нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
 • плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
 • повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
 • звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
 • відомості про регуляторну діяльність органу;
 • перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;
 • відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;
 • відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
 • зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;
 • розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва;
 • виконання бюджету відповідного рівня;
 • показники розрахунків за енергоносії;
 • відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;
 • установи і заклади соціальної сфери;
 • підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;
 • цільові програми у відповідній сфері;
 • відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
 • поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
 • відомості про наявні вакансії;
 • перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;
 • порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня;
 • державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу.

Органи виконавчої влади також зобов'язані розміщувати іншу інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

B&B Back to Top


Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

 • їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
 • прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
 • розклад роботи та графік прийому громадян;
 • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
 • перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
 • систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.
2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
Вимоги цієї частини щодо строку оприлюднення не застосовуються до проектів рішень органів місцевого самоврядування, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги.
4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

B&B Back to Top


Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства

п. 8. Річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, передбаченому рішенням відповідної місцевої ради. Критерії відбору незалежного аудитора та критерії віднесення комунальних унітарних підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, встановлюються рішенням відповідної місцевої ради.

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені рішенням відповідної місцевої ради. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація:

 • цілі діяльності комунального унітарного підприємства;
 • квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;
 • статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 • біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;
 • річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства;
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 • рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;
 • інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.
Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією статтею, несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту.

B&B Back to Top


1. Програма "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 рр.", В.Кличко (розроб. О.Никоряк)

Зміст

 1. Текстова частина Програми
 2. Додаток до Програми - Фінансовий план
 3. Вартість науково-проектних та інших заходів Програми

1-1) Текстова частина Програми

NoComm

лого - Разруха (инт)


Фрагмент программы, текстовая часть:

никоряк 01

никоряк 02

никоряк 03

никоряк 04

никоряк 05никоряк 06никоряк 07никоряк 08никоряк 09никоряк 10никоряк 11никоряк 12никоряк 13

B&B Back to Top


1-2) Додаток до Програми - Фінансовий план

NoComm

лого - Superjail


Додаток до програми 2019-2021 рр. на 12 стор.:

Охор Пам 2019-21 дод стор 1

Охор Пам 2019-21 дод стор 2

Охор Пам 2019-21 дод стор 3

Охор Пам 2019-21 дод стор 4

Охор Пам 2019-21 дод стор 5

Охор Пам 2019-21 дод стор 6

Охор Пам 2019-21 дод стор 7

Охор Пам 2019-21 дод стор 8

Охор Пам 2019-21 дод стор 9

Охор Пам 2019-21 дод стор 10

Охор Пам 2019-21 дод стор 11

Охор Пам 2019-21 дод стор 12

NoComm

Витрати на період 2019-2021 загальний бюджет  247 млн. грн

B&B Back to Top


1-3) Вартість науково-проектних та інших заходів Програми


Фрагмент програми - заходи, до яких виникають питання  на 113,45 млн. грн:

№ п/п Назва заходу млн. грн
1. Облікова документація на щойно виявлені пам'ятки, 1.200-комплектів (25 т.грн/комплект) 30,00
2. Облікова документація для подання на занесення в реєстр пам'яток, 1.050-комплектів (45 т.грн/комплект) 47,25
3. Зони охорони пам'яток-споруд (межі та режими), 56-комплектів (401 т.грн/комплект) 22,45
4. План организації території ДІАЗ "Стародавній Київ" 4,00
5. Зони охорони  територій-пам'яток (межі та режими) пам'ятки "Історичний ландшафт Києва" 3,00
6. Зони охорони територій-пам'яток (межі та режими) пам'ятки "Вулиця Хрещатик" 1,80
7. Інформаційни стенди пам'яток, 150-шт (18 т.грн/шт) 2,70
8. Макети пам'яток сакральної архітектури, 15-шт (150 т.грн/шт) 2,25
  Разом:  113,45 

B&B Back to Top


2. Аналіз складу та змісту Програми

лого - Superjail

Зміст

 1. Передмова
 2. Облікова документація
 3. Зони охорони пам'яток
 4. План організації території Заповідника "Стародавній Київ"
 5. Заповідник "Стародавній Київ"
 6. Передмова до проектів Зон охорони пам'яток
 7. Зони охорони пам'ятки "Вулиця Хрещатик"
 8. Зони охорони пам'ятки "Історичний ландшафт Києва"
 9. Зони охорони 10-ти пам'яток
 10. Відсутність планів по укладанню Охоронних договорів

B&B Back to Top


2-1) Передмова

Невідповідності № 1-6

 1. Ігнорування Закону Про охорону культурної спадщини в частинах : 1) пункту 17 частини 1 статті 6 "укладання охоронних договорів на пам'ятки"; 2) першого абзацу статті 23 "усі власники ... зобов'язані ... охоронний договор"; 3) частини 2 статтті 24 "використання памятки повинно здійснюватись відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони...". Не передбачено програмою діяльності на 2019-2021 рр. (відповідно до визначених галузевих повноважень) виконання таких завдань - встановлення режиму використання памяток укладанням охоронних договорів
 2. Згідно (поки ще діючого) 2013 № 158  Порядок обліку об'єктів культурної спадщини , облікова документація для отримання статусу щойно виявленого об'єкту культурної спадщини складється із: (1) облікової картки; (2) історичної довідки; (3) акт технічного стану. Після набуття такого статусу, "у строк, що не перевищує трьох років" на пам'ятку складається (4) паспорт пам'ятки.
 3. Подання для занесення в державний реєстр пам'яток обов'язково містить всі чотири складові облікової документації.
 4. До 2013 року, для взяття на облік (внесення до переліку пам'яток) було необхідно тільки експертний висновок. Після 2013 року з'явилась вимога наявності облікової  документації (нового зразка).
 5. Після 2013 року для занесення в державний реєстр пам'яток  з'явилась вимога наявності облікової  документації нового зразка плюс паспорт пам'ятки.
 6. Окрім того, з 2004 року у "Законі про охорону пам'яток" з'явилась вимога перегляду пам'яток, взятих на облік до 2004 року. Перегляд передбачає складання облікової документації (включаючи і паспорт).

B&B Back to Top


2-2) Облікова документація

Питання № 1

пп. 1, 2 - складаня Облікової документації нового зразка на 77,25 млн. грн. для 2.250 об'єктів культурної спадщини. Вартість одного комплекту 34,33 тис. грн.

Приклад облікової документаціі 2015 року, вул. Ігорівська, 12:

Файли pdf

B&B Back to Top


2-3) Зони охорони пам'яток

Питання № 2

пп. 5, 6 - визначення Зон охорони (межі та режими) на 4,8 млн. грн. для 2-х територій-пам'яток. Вартість одного комплекту документації (в середньому) 2,4 млн. грн. 

Файли pdf

B&B Back to Top


2-4) План організації території Заповідника "Стародавній Київ"

Питання № 3

п. 4 - План організації території заповідника ДІАЗ "Стародавній київ" на 4,0 млн. грн.

Файли pdf

лого - 2-е из ларца


Завдання

ДІАЗ - Завдання на план організації, Груздо, 2020-01с1

ДІАЗ - Завдання на план організації, Груздо, 2020-01с2

ДІАЗ - Завдання на план організації, Груздо, 2020-01с3

ДІАЗ - Завдання на план організації, Груздо, 2020-01с4

ДІАЗ - Завдання на план організації, Груздо, 2020-01с5

B&B Back to Top


лого - Найди отличия


 • Закон про архітектурну діяльність (фрагмент)

Зак про архітект діяльн, фрагм ст 27

B&B Back to Top


 • ДБН 2008  Проект реставрації (фрагм п 6.7) дійсні в частині Порядку

ДБН 2008 Проект реставрації, фрагм п 6.7


 • ДБН 2004  Состав и порядок док-ции для строительства (фрагм п 9.16) дійсні в частині Порядку

ДБН 2004 Состав и порядок док-ции для строительства (фрагм п 9.16)

B&B Back to Top


NoComm


Фрагмент Положення про Проекти організації територій (аналог)

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с1

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с2

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с3

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с4

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с5

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с6

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с7

Кабмін - Полож про план організац тер Зап 2005 фрагм с8

B&B Back to Top


2-5) Заповідник "Стародавній Київ"

Питання № 4

п. 4 - Державний історико-архітектурний заповідник "Стародавній Київ" створений в 1987 році, за своє 32-річне існування ніяким чином не захистив історичне середовище Києва від руйнування. Цей результат доводить, що така форма пам'яткоохоронного впливу для такої території не може бути фактором захисту київської культурної спадщини. Таким чином, дії по витрачанню ресурсів на недієвий "фейковий механізм" захисту - некомпетентність та/або - злочинна діяльність по руйнуванню історичного середовища Києва на потребу забудовникам.

Красномовний приклад знищення історичної місцевості - урощище Гончарі-Кожум'яки - зараз житловий комплекс "Возвиженка":

Воздвиж 1

Воздвиж 2

B&B Back to Top


2-6) Передмова до проектів Зон охорони пам'яток

Передмова до Питання № 5.1 та 5.2

1. Вимоги ДСТУ до складу та змісту науково-проектної документації "Зони охорони пам'яток" ДСТУ Б Б.2.2-10~2016  Зони охорони пам'яток. Склад, зміст документації  pdf

Фрагмент:

ДСТУ - Зони охор Склад та зміст (фрагм) с1

ДСТУ - Зони охор Склад та зміст (фрагм) с2

2. Вимоги до звітів у сфері науки та техніки ДСТУ 3008~2015  Звіти наукові  pdf

3. Попередній висновок: Вимоги до складу та змісту документації не виконуються

B&B Back to Top


лого - Найди отличия


2-7) Зони охорони пам'ятки "Вулиця Хрещатик"

Питання № 5.1

Зони охорони (межі та режими) пам'ятки "Вулиця Хрещатик" =0,8 млн гр

Календарний графік та ціна договору:

Хрещ дог стор 1

Хрещ дог стор 2

B&B Back to Top


Файли pdf

NoComm

B&B Back to Top


2-8) Зони охорони пам'ятки "Історичний ландшафт Києва"

Питання № 5.2

Зони охорони  (межі та режими) пам'ятки "Історичний ландшафт Києва" =1,8 млн гр

Календарний графік та ціна договору:

Ландшафт дог стор 1

Ландшафт дог стор 2

B&B Back to Top


Файли pdf

NoComm

B&B Back to Top


2-9) Зони охорони 10-ти пам'яток

Файли pdf

лого - Найди отличия

B&B Back to Top


2-10) Відсутність планів по укладанню Охоронних договорів

Питання № 7

Не передбачено програмою діяльності на 2019-2021 рр. (відповідно до визначених галузевих повноважень) виконання завдання - встановлення режиму використання памяток укладанням охоронних договорів

B&B Back to Top


3. Звіт про виконання програми "Охор. та збереж. культурн. спадщ. м. Києва на 2019-2021 рр" за 1-ий квартал 2019 р. (О.Никоряк)

лого - Squidbillies

Файли pdf

Звіти за 2-3 квартали 2019 р., на сайті адміністрації відсутні (станом на 2019-10)

NoComm


Фрагменти звіту за 1-ий квартал 2019 р.:

Звіт К Никоряк стор 1

Звіт К Никоряк стор 2

Звіт К Никоряк стор 3

Звіт за 1кв 2019 Никоряк (фрагм)

B&B Back to Top


B&B Back to Top